Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték-szabályzat és a játék leírása

 

Játékfelhívás: Regisztrálj a webshopunkba és nyerj egy értékes ajándékcsomagot!

Nyeremény(ek): NAGY Praktikus csomag

A játék időtartama: 2020.01.27.-2020.02.03.

Sorsolás: 2020.02.04. (kedd)

 

1. Szervezés és lebonyolítás részletezése

A nyereményjáték szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a(z) Malen Kft. (6000 Kecskemét Kisfaludy utca 5/ 2 3.em, Cégjegyzékszám: 03-09-100236, Adószám: 10474013-2-03) (továbbiakban: Szervező, Lebonyolító), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebook-ot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

2. A játék időtartama

2020.01.27. (07:00) - 2020.02.03. (23:59)

3. A játék menete

A Praktikus Háziasszonyok Facebook oldalán (https://www.facebook.com/praktikushaziasszonyok/) 2020. 01. 27-én 07:00-kor megjelent bejegyzés tartalmaz egy linket, melyre kattintva átirányítja a játékban résztvevőket a PraktikusBolt webáruházba, ahol regisztrálniuk kell. A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám. A regisztrációs felületet ide kattintva érheti el.

A Szervező a játék lezárulta után, 2020.02.04-én a lentebb meghatározott ajándékcsomagot sorsolja ki.

A Játék során 4 játékost sorsol ki, akiknek a nyereménye 1 (azaz egy) ajándékcsomag, amelyben a képen látható termékek szerepelnek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben értesíti a Szervező.

4. Nyeremény

Nyeremény:  NAGY Praktikus csomag

A csomag tartalma:

 • 1 db Brado Club WC olaj
 • 1 db Sana sarokápoló
 • 2 db Arola porszívóillatosító
 • 1 db Brado Club penészölő
 • 1 db Sana hintőpor
 • 1 db Miss Texi tartós keményítő
 • 2 db Fruisse tusfürdő
 • 1 db Arola légfrissítő
 • 1 db Brait bútorápoló
 • 1 db Brado Club vízkőoldó
 • 1 db Brait multi felülettisztító
 • 1 db Arola hűtőszagtalanító
 • 1 db Arola mini magic illatosító
 • 1 db Sana lábápoló krém

 

5. A sorsolásról és a nyertes kiértesítéséről

A nyertest Facebook privát üzenetben, illetve e-mailben értesíti a Szervező, a nyertesnek 10 naptári napon belül vissza kell igazolnia a nyertes pontos nevével és szállítási címének magadásával. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertes megkapja nyereményét, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez. A nyereményt postai úton megküldve kapja készhez a nyertes.

6. Részvételi szabályzat

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 12. életévét és érvényes e-mail címet adott meg. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező illetve a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A nyereményjátékban egy személy nem vehet részt több email címmel.

A Szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek megadott személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A nyereményt a Szervező kizárólag azoknak a nyertesnek adhatja át, aki helyes adatokkal regisztrált. Ha a nyertes nem azonosítható, úgy a Szervező a nyeremény kiadását köteles megtagadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. A játékban való részvétel joga és a nyeremény átvételének joga át nem ruházható. A nyeremény vissza nem utasítható.

 

Felelősség kizárása

A Szervező kizárja a felelősségét a játékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a játékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

 

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Praktikus Háziasszonyok Facebook oldalán, a jegyzetek menüpont alatt elérhető.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 

7. Adatkezelés

Az Adatkezelő: Malen Kft. (6000 Kecskemét Kisfaludy utca 5/2 3. em., cégjegyzékszám: 03-09-100236, adószám: 10474013-2-03).

Az Adatkezelő az adatokat 3. félnek nem szolgáltatja ki, és a játékosok adatait a GDPR törvénynek megfelelően tárolja és használja fel. Az adatkezelési szabályzat az oldalon szintén elérhető.

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név – a Malen Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a kezdeményezett kapcsolatfelvétel során további személyes adat is elkérhető (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Malen Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

 

A Személyes adatok kezelője: Malen Kft. / Szervező

Cégjegyzékszám: 03-09-100236

Adatkezelés helye: Malen Kft., 6000 Kecskemét, Városföld 92.

 

Érintett személyek jogai:

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

Budapest, 2020. 01. 24.

 

Regisztrálok!

Keresés